Kuortane

KUORTANE GAMES
www.kuortanegames.com
Kuortaneen urheilukenttä, Keskustie 84, 63100 Kuortane
Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet till idrottstävlingen.

KUORTANEEN URHEILUOPISTO
www.kuortane.com
Opistotie 1, 63100 Kuortane
Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet till simhallen och till Kuortaneen Golfhalli Ab:s Sport&Fun idrottsvärld för hela familjen.

LAKEUDENPORTTI MEDBORGARINSTITUT
www.alavus.fi/kansalaisopisto
Vännen/stödpersonen har avgiftsfritt inträde med Vänskapskortet till kurser och föreläsningar som är arrangerade av Lakeudenportti Medborgarinstitut. Kom ihåg att kolla kursplatsen från kursprogrammet.

MLL KUORTANE
Facebook: MLL Kuortane
Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet till evenemang som MLL Kuortane ordnar.

SOILE YLI-MÄYRYN TAIDEHALLI
www.soileyli-mayry.com
Hynniläntie 14, 63130 Mäyry
Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet till konsthallen. Öppet endast på sommaren.