VÄNSKAPSKORTET

Med hjälp av Vänskapskortet får en stödperson för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, gratis inträde till olika fritidsaktiviteter och hobbyn. Sådana platser är till exempel olika teater, konserter och simhallar. Kortet är giltigt på ställen, som har skrivit under ett avtal med oss. Ställena hittas på Tjänsteproducenter länken.

Vänskapskortet är ett personligt kort för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Personen med intellektuella funktionsnedsättningar får själv bestämma, vem hon/han vill använda kortet med. Stödpersonen kan variera varje gång, men kan inte vara en annan utvecklingsstörd person.

Ansökning för Vänskapskort

Vänskapskortet är gratis. Villkoren för Vänskapskortet är: Diagnos på intellektuellt funktionshinder eller upptäckt försening i utvecklingen.  (försening i utvecklingen betyder att personens intellektuella funktioner har försenats). Till villkoren hör också att ansökaren bor eller hans/hennes hemkommun finns i vårt verksamhetsområde. Vårt verksamhetsområde är Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

Vänskapskortet måste returneras till oss om villkoren inte längre uppfylls. Kortets innehavare måste också informera oss om hennes/hans kontaktuppgifter ändras.

Vänskapskortet ansöks via ansökningsblankett

Ansökningsblanketten kan printas här

Ansökningsblanketten kan också hämtas från byrån eller så kan man be att få den via posten.

Utforskning (på finska): Kehitysvammainen henkilö tasavertaisena osallistujana (.docx)