VÄNSKAPSKORTET

Med hjälp av Vänskapskortet får en stödperson för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, gratis inträde till olika fritidsaktiviteter och hobbyn. Sådana platser är till exempel olika teater, konserter och simhallar. Kortet är giltigt på ställen, som har skrivit under ett avtal med oss. Ställena hittas på Tjänsteproducenter länken.

Vänskapskortet är ett personligt kort för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Personen med intellektuella funktionsnedsättningar får själv bestämma, vem hon/han vill använda kortet med. Stödpersonen kan variera varje gång, men kan inte vara en annan utvecklingsstörd person.

Ansökning för Vänskapskort

Vänskapskortet är gratis. En person som har diagnostiserats med utvecklingsstörning eller försening i utvecklingen och som bor eller vems hemkommun finns i vårt verksamhetsområde kan få kortet. Vårt verksamhetsområde är Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

Vänskapskortet måste returneras till oss om kortets innehavare flyttar bort från vår sammarbets område. Kortets innehavare måste också informera oss om hennes/hans kontaktuppgifter ändras.

Vänskapskortet ansöks via ansökningsblankett

Ansökningsblanketten kan printas här

Ansökningsblanketten kan också hämtas från byrån eller så kan man be att få den via posten.

Utforskning (på finska): Kehitysvammainen henkilö tasavertaisena osallistujana (.docx)