FRIVILLIGA VÄNNER

Ystavat
TILL KÄNNEDOM ÅT VÄNNEN

Ni som är utbildade som frivilliga vänner, kom ihåg att Vänskapskortet är ett kort som sänts åt personen med utvecklingsstörning, och att ni sedan kan använda det tillsammans, vilket innebär att ni inte får något eget kort, men att gratisinträdet gäller er. På så sätt hindras missbruk och personen med utvecklingsstörning ges egen bestämmanderätt.

Fråga efter kortet om personen med utvecklingsstörning inte själv kan visa upp det eller kan tala om att han/hon har ett sådant.

Information för dem som vill bli en vän/ stödperson till en utvecklingsstörd person

  • Skolningen består av fyra kurskvällar, ett bekantningsbesök och ett gemensamt läger eller en utflykt emellan vänpar.
  • Skolningarna är avgiftsfria för deltagarna. Utbildarna är professionella personer med en lång erfarenhet av skolning.
  • Betyg fås för avklarad skolning. Möjligt att ansöka om tillgodoräknande av studiepoäng.

Deltagarna på skolningen kan själv ange önskningar om hurdan vän hon/han vill få. Likaså kan de utvecklingsstöda personerna ge önskningar om vännen och vad de skulle vilja göra tillsammans med dem. Frivilligarbetet görs med den frivilligas tidtabell, möten kan händas t.ex. 1-2 gånger per månad.

Om du vill delta i skolningen och få en egen vän, eller om du skulle vilja delta som tillfällig hjälp på ett läger eller andra evenemang, ta gärna kontakt med oss.

Verksamhet i frivilligarbetet har en stor betydelse! Det uppskattas stort! Via din utvecklingsstörda vän kan du få många berikande upplevelser och synpunkter, som du annars kanske inte skulle finna.
Vi önskar att få både män och kvinnor i alla ålder som frivilliga vänner. De flesta som önskar sig vänner, önskar att vännen skulle vara av samma kön och ungefär i samma ålder.

Du som är intresserad av frivilligarbete som en vän för den utvecklingsstörda, ta kontakt med våra koordinatorer och be om mer information om tidpunkter då vi arrangerar skolningar. Många skolor ger studiepoäng från våra skolningar och frivilligarbete.