FRIVILLIGA VÄNNER

Ett vänpar sitter på en parkbänk.

Personer som har deltagit i våra vän kurser, fungerar som volontärer i verksamheten. Vän paren gör saker tillsammans som båda finner roliga. De kan till exempel gå på bio, på promenad eller fika. Frivilligarbete görs enligt volontärens tidtabell, möten kan ske till exempel 1–2 gånger per månad. Volontären kan inte vara en person med intellektuella funktionsnedsättningar.

Volontären fyller i en blankett där hon/han kan önska hurdan vän hon/han vill ha. Personen med intellektuella funktionsnedsättningar fyller i en likadan blankett. Verksamheten letar sedan så lika vänner som möjligt och förenar ihop personerna till vän par.

Vänskapskortsverksamhetens koordinator är med på det första mötet mellan vän paren. På första mötet bekantar man sig med varandra och kommer överens om regler för deras vänskap.

Vänskapskortet till stöd för volontärarbetet

Vänskapskortet är ett personligt kort för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Kortet kan användas när vän paren deltar i olika fritidssysselsättningar. Personen med intellektuella funktionsnedsättningar betalar sitt eget inträde normalt och genom att visa Vänskapskortet får vännen gratis inträde. Volontären kan fråga om kortet om personen med intellektuella funktionsnedsättningar inte själv kan eller kommer ihåg att visa upp det.

Vän skolningen

  • Skolningen består av fyra kvällar eller en intensivkurs som varar en hel dag. Till skolningen ingår också ett besök till en boendeenhet.
  • Skolningen och materialen är avgiftsfria för deltagarna.
  • Betyg fås för avklarad skolning. Det är möjligt att ansöka om tillgodoräknande av studiepoäng från skolningen och volontärarbetet.
  • När skolningen är avklarad, bestämmer man sig om man vill börja som volontär i verksamheten.

Vi önskar att få volontärer i varje ålder, både kvinnor och män.

Ta kontakt om du är intresserad. Volontärarbetet är viktigt och mycket uppskattat!

Anmäl dig på länken nedan: