VÄNskapsVERKSAMHET OCH VOLONTÄRARBETE

Ett vänpar sitter på en parkbänk.

Nya vänner från vänskapsverksamheten

Vänskapskortsverksamheten förenar ihop personer med intellektuella funktionsnedsättningar och volotärer till vänpar.
Volontären kan inte vara en person med intellektuella funktionsnedsättningar.

Vi önskar att vänparen träffas minst en gång per månad. Vänparen bestämmer själv vad de gör tillsammans när de träffas. Verksamheten ska vara trevligt för båda! Vänparen kan till exempel gå på bio, festivaler, på promenad eller fika. Volontären är inte en assistent och får ingen lön av verksamheten.

Vänskapskortsverksamhetens koordinator är med på det första mötet mellan vän paren. På första mötet bekantar man sig med varandra och kommer överens om reglerna för vänskapet.

Fjärrkamrat- verksamheten

Vi har börjat arrangera en ny verksamhet, fjärrkamrat -verksamheten. Fjärrkamraterna skiljer sig från den traditionella vänverksamheten på så sätt att kamraterna inte träffas ansikte mot ansikte. Man har istället kontakt via telefon, tablett eller dator. Man kan söka efter en distanskamrat med samma formulär som man söker en traditionell vän med.

Om personen med intellektuella funktionsnedsättningar vill bli med i fjärrkamrat -verksamheten, behöver han/hon kunna hantera saker som har skrivits här under:

  • Eget telefonnummer eller E-postadress
  • Förmåga att använda smarta apparater eller dator
  • Förmåga att kommunicera genom att tala eller skriva flytig finsk eller svensk språk
  • En assistent som kan hjälpa om nödvändigt

Vänskapskortet till stöd för volontärarbetet

Vänskapskortet är ett personligt kort för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Kortet kan användas när vän paren deltar i olika fritidssysselsättningar. Personen med intellektuella funktionsnedsättningar betalar sitt eget inträde normalt och genom att visa Vänskapskortet får vännen gratis inträde. Volontären kan fråga om kortet om personen med intellektuella funktionsnedsättningar inte själv kan eller kommer ihåg att visa upp det.

Ansöka vän

Volontären fyller i en blankett där hon/han kan önska hurdan vän hon/han vill ha. Personen med intellektuella funktionsnedsättningar fyller i en likadan blankett. På blanketterna frågar man om intressen och man kan önska sig en vän med egenskaper som man vill att vännen har. Verksamheten letar sedan så lika vänner som möjligt och förenar ihop personerna till vän par.

Volontären får blanketten när hon/han har  deltagit i våra vän kurs. Personen med intellektuella funktionsnedsättningar kan söka efter en vän med blanketten här under

Ansök en vän

Bli volontär i vår verksamhet!

Vi önskar att få volontärer i varje ålder, både kvinnor och män.
För att kunna verka som volontär hos oss, måste man avklara vår vän skolning. Vi arrangerar skolningar 3-4 gånger per år.  Vi arrangerar också 1-2 virtuella skolningar årligen.

Vän skolningen

 • Skolningen består av fyra kvällar eller en intensivkurs som varar en hel dag. Till skolningen ingår också ett besök till en boendeenhet.
 • Skolningen och materialen är avgiftsfria för deltagarna.
 • Betyg fås för avklarad skolning. Det är möjligt att ansöka om tillgodoräknande av studiepoäng från skolningen och volontärarbetet.
 • När skolningen är avklarad, bestämmer man sig om man vill börja som volontär i verksamheten.

Ta kontakt om du är intresserad.
Volontärarbetet är viktigt och mycket uppskattat!

Utforskning (på finska): Ystävyys kortilla: Vapaaehtoisina ystävinä toimivien ja kehitysvammaisten henkilöiden kokemuksia Ystävänkortti Toiminnan ystävätoiminnasta