Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta alkoi Seinäjoen alueella vuonna 2005 RAY:n kokeilu- ja kehittämishankkeena. Vuonna 2007 toiminta sai jatkuvan rahoituksen RAY:ltä ja samalla toiminta-alue laajeni.
Tänä päivänä toimimme Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella ja saamme toiminta-avustuksemme STEA:lta.

Ystävänkortti Toiminnan toiminta-ajatus

Ystävänkortti Toiminnan toiminta-ajatuksena on edistää tasa-arvoista osallistumista ja valinnanvapautta kehitysvammaisten henkilöiden elämässä.

Ystävänkortti Toiminta on voittoa tavoittelematonta toimintaa. Toiminnan tavoitteena on, että kehitysvammaiset henkilöt pystyisivät osallistumaan vapaa-ajan harrastuksiin yhtä helposti kuin kaikki muutkin. Pyrimme tekemään palveluntarjoajasopimuksia mahdollisimman monipuolisesti, jotta jokaiselle löytyisi mieluisia vapaa-ajan harrastuksia. Jokaisella kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus mahdollisimman normaaliin elämään ja mieluisaan vapaa-ajan viettoon.

Kehitysvammainen henkilö ei usein pysty lähtemään vapaa-ajan harrastuksiin ilman avustajaa. Ystävänkortin avulla kehitysvammaisen henkilön tarvitsee maksaa vain oma sisäänpääsynsä. Ilman korttia hän joutuisi maksamaan myös avustajansa sisäänpääsyn. Kortti lisää tasa-arvoa kehitysvammaisten ja vammattomien ihmisten välillä. Ystävänkortti on kehitysvammaisen henkilön oma kortti. Kehitysvammainen henkilö saa itse päättää kenen kanssa käyttää korttia. Avustaja voi olla joka kerta eri henkilö, mutta ei toinen kehitysvammainen henkilö.

Vapaaehtoistoimintamme avulla kehitysvammaisilla henkilöillä on mahdollisuus löytää itselleen vammaton ystävä. Uuden ystävän avulla kehitysvammaisen henkilön sosiaaliset kontaktit lisääntyvät ja yksinäisyys vähenee. Jokainen ihminen tarvitsee ystävää, oli hänellä vammaa tai ei.

Ystävänkortti Toiminnan arvot

Asiakaslähtöisyys
Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaidemme tarpeet. Huolehdimme siitä, että jokaisen asiakkaan ääni tulee kuuluville. Teemme parhaamme asiakkaan toiveiden toteuttamiseksi.

Tasa-arvo
Jokainen ihminen on meille saman arvoinen riippumatta hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. Kohtelemme kaikkia ihmisiä kunnioittaen ja tasavertaisesti.

Ennakkoasenteiden muokkaaminen
Pyrimme poistamaan kehitysvammaisia henkilöitä koskevia ennakkoasenteita. Annamme ihmisille luotettavaa tietoa kehitysvammaisuudesta erilaisissa tapahtumissa, koulutuksissa ja toimintamme esittelyissä.

Luottamus
Olemme luotettavia ja rehellisiä. Toiminnassamme toteutuu vaitiolovelvollisuus, joten asiakkaat voivat kertoa meille asioistaan turvallisesti. Hoidamme lupaamamme asiat kunnialla.

Katso tästä Ystävänkortin haltijoiden rekisteriseloste (.pdf, Adobe Reader).

Katso tästä Ystävänkortin palveluntarjoajien rekisteriseloste (.pdf, Adobe Reader).

Rekisterin pitäjän seloste:
Ystävänkortti Toiminnan rekisterinpitäjän seloste