Ystävätoiminta ja vapaaehtoistyö

Ystäväpari puiston penkillä.

Ystävätoiminnasta uusia ystäviä

Ystävätoiminta yhdistää kehitysvammaisia henkilöitä ja vapaaehtoisia ystäväpareiksi.  Vapaaehtoinen ystävä ei voi olla toinen kehitysvammainen henkilö.

Ystäväparin toivotaan tapaavan toisiaan vähintään kerran kuukaudessa. Ystäväpari päättää yhdessä mitä he tekevät tavatessaan toisiaan. Toiminnan pitää olla molemmille mieluisaa! Ystäväpari voi esimerkiksi käydä yhdessä elokuvissa, festareilla, lenkillä tai kahvilla. Vapaaehtoinen ystävä ei ole avustaja eikä saa toiminnasta palkkaa.

Ystävänkortti Toiminnan työntekijä on mukana ystäväparin ensimmäisellä tapaamisella. Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan ja sovitaan pelisäännöistä.

Etäkamu- toiminta

Olemme aloittaneet etäkamu-toiminnan. Etäkamut eroavat tavallisesta ystäväparista siten, että he eivät tapaa kasvotusten. Yhteyttä pidetään erilaisten etäyhteyksien kautta. Etäkamua voi hakea samalla lomakkeella kuin tavanomaista ystävää.

Jos kehitysvammainen henkilö haluaa mukaan etäkamu-toimintaan, hän tarvitsee seuraavia taitoja ja välineitä:

   • Oma puhelinnumero tai sähköpostiosoite
   • Osaat käyttää älylaitetta tai tietokonetta
   • Osaat kommunikoida puhumalla tai
    osaat kirjoittaa ja lukea sujuvasti suomen kieltä
   • Tarvittaessa henkilö, joka avustaa yhteydenpidossa

Ystävänkortti ystävätoiminnan tukena

Ystävänkortti on kehitysvammaisen oma kortti, jota ystäväpari voi käyttää osallistuessaan eri vapaa-ajan harrastuksiin. Kehitysvammainen henkilö maksaa oman pääsymaksunsa normaalisti ja kortin avulla vapaaehtoinen ystävä pääsee sisään ilmaiseksi. Vapaaehtoisen on hyvä kysyä korttia, jos kehitysvammainen ei itse osaa tai muista näyttää sitä.

Ystävän hakeminen

Vapaaehtoinen ja kehitysvammainen henkilö täyttävät lomakkeet, jolla he hakevat itselleen ystävää. Lomakkeessa kysytään omia mielenkiinnon kohteita ja siinä voi toivoa millaisen ystävän haluaisi itselleen. Sopivat ystävät yhdistetään lomakkeisiin kirjoitettujen tietojen avulla.

Vapaaehtoinen saa lomakkeen täytettäväkseen käytyään Ystäväkoulutuksen.
Kehitysvammainen henkilö voi hakea meiltä ystävää ja/tai etäkamua alta löytyvällä lomakkeella.

Ystävänhakulomake

Vapaaehtoiseksi hakeutuminen

Vapaaehtoisiksi ystäviksi toivotaan kaiken ikäisiä ihmisiä. Vapaaehtoisena toimiakseen henkilön on ensin suoritettava ystäväkoulutus. Järjestämme koulutuksia 3-4 kertaa vuodessa eri yhteistyökunnissamme. Lisäksi järjestämme vuosittain 1-2 virtuaalisesti toteutettavaa koulutusta.

Ystäväkoulutus

   • Koulutus toteutetaan neljän illan tai yhden päivän kestävänä koulutuksena. Koulutukseen kuuluu lisäksi tutustuminen asumisyksikköön.
   • Koulutus ja materiaalit ovat osallistujalle ilmaiset.
   • Koulutukseen osallistunut saa todistuksen. Koulutuksesta ja tehdystä vapaaehtoistyöstä voi saada opintopisteitä.
   • Ystäväkoulutukseen osallistuva päättää koulutuksen jälkeen haluaako hän ryhtyä vapaaehtoiseksi.

Ota rohkeasti yhteyttä jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoistoiminta on tärkeää ja sitä arvostetaan!

Tallenna

Tutkimus: Ystävyys kortilla: Vapaaehtoisina ystävinä toimivien ja kehitysvammaisten henkilöiden kokemuksia Ystävänkortti Toiminnan ystävätoiminnasta