STRATEGI OCH VÄRDERINGAR

Projekt Vänskapskortet startade 2005. Verksamheten fick fortlöpande understöd av RAY från och med 1.5.2007 samtidigt som verksamhetsområdet ökade.

Vänskapskortsverksamhetens verksamhetsidé

Vänskapskortsverksamheten är ej-vinstdrivande verksamhet.
Verksamhetens syfte är att göra det möjligt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar att delta i fritidsaktiviteter lika lätt som alla andra.
Vårt syfte är att göra avtal med så mångsidiga tjänsteproducenter som möjligt, så att alla personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan hitta sina favorit fritidsaktiviteter. Varje person med intellektuella funktionsnedsättningar har rätt att njuta av sin fritid och ha ett så normalt liv som möjligt.

En person med intellektuella funktionsnedsättningar kan ofta inte delta i fritidsaktiviteter utan en stödperson. Med hjälp av ett Vänskapskortet behöver den utvecklingsstörda personen betala endast sin egen inträdesavgift. Utan kortet skulle hon/han behöva betala för sin stödpersons inträde också. Kortet ökar jämställdheten mellan personer med intellektuella funktionshinder och personer som inte är funktionshindrade.
Vänskapskortet är personligt och innehas av personen med intellektuella funktionsnedsättningar. Kortens innehavare bestämmer själv, vem hon/han använder kortet med. Stödpersonen kan variera, men det kan inte vara en annan person med intellektuella funktionshinder.

Genom vår volontärverksamhet, kan personer med intellektuella funktionshinder hitta en icke-funktionsförhindrad vän till sig själv. Genom den nya vännen, minskar ensamheten och sociala kontakter ökar för personen med intellektuella funktionsnedsättningar. Varje människa behöver en vän, oberoende på om man har funktionshinder eller ej.

Vänskapskortsverksamhetens värderingar


Kundorientering

Vår verksamhet baseras på våra kunders behov. Vi ser till att varje kunds röst hörs. Vi gör vårt bästa för att uppfylla kundens önskemål.

Jämlikhet
Varje människa är jämlika till oss, oavsett hennes/hans personliga egenskaper. Vi behandlar alla människor med respekt och jämlikhet.

Förändra föruppfattningar
Vårt syfte är att ändra på fördomar mot personer med intellektuella funktionshinder. Vi deltar i olika evenemang och arrangerar kurser och presentationer om vår verksamhet, där vi förser människor med pålitlig information om intellektuellt funktionshinder.

Förtroende
Vi är pålitliga och ärliga. Vi har tystnadsplikt i vårt arbete, så kunderna kan berätta förtroliga saker för oss. Det är en ära för oss att ta hand om de saker vi lovar.

 

Här är registerbeskrivning av Vänskapskort (.pdf.Adobe Reader)

Här är registerbeskrivning av Tjänsteproducent (.pdf.Adobe Reader)

Dataskyddsregister:
Vänskapskortsverksamhetens dataskyddsregister (.pdf.Adobe Reader)