VÄNSKAP OCH GEMENSAMMA STUNDER

Vänskapskortets syfte är att förbättra möljgheterna för utvecklingsstörda personer att delta i fritidssysselsättningar. Vår verksamhet är ej-vinstdrivande och vi vill göra de utvecklingsstörda personernas liv mer jämlikt.

Vi beviljar Vänskapskort till utvecklingsstörda personer. Genom att visa Vänskakpskortet, får den utvecklingsstördas stödperson gratis inträde till olika fritidssysselsättningar. Vi skolar också voluntärer för att bli frivilliga vänner för utvecklingsstörda personer. Vännerna kan göra en massa roliga saker tillsammans.

Panu

Den utvecklingsstörda personens stödperson har gratis inträde till olika fritidsysselsättningar. Kortet beviljas till utvecklingsstörda personer, som själv bestämmer vem som fungerar som stödperson vid olika tillfällen.
Läs mer…

Anu ja Katja-keilaus

Nya vänner till utvecklingsstörda personer från vänskapsverksamheten. Ansök efter en vän från oss eller bekanta dig med vår frivilligarbete.
Läs mer…