VÄNSKAPSKORTET

Vårt syfte är att möjliggöra utvecklingsstörda personers deltagande i olika fritidssysselsättningar, till exempel att gå på teater, konserter, bio, besöka simhall, idrottstävlingar och -evenemang, delta i resor samt olika slags idrotts- och kulturevenemang.

Kansikuva 2

Tack vare kortet har en person med utvecklingsstörning möjlighet att jämlikt ta del av olika slags tjänster. En person med utvecklingsstörning kan inte utan medhjälpare utnyttja fritidstjänster och om han/hon också måste betala medhjälparens kostnader, är biljettpriset alltid det dubbla för honom/henne.
Genom att visa kortet, får den utvecklingsstördas vän/ stödperson som möjliggör hans/hennes deltagning, avgiftsfritt inträde i olika fritidsaktiviteter som våra tjänsteproducenter bjuder på.

I vänskapskortsverksamheten betalar personen med utvecklingsstörning alltid sina egna kostnader.


 Vänskapskortet innehas av personen med utvecklingsstörning och han/hon använder det tillsammans  med sin vän/stödperson. Det förs register  över korten och de är personliga.

Utforskning (på finska): Kehitysvammainen henkilö tasavertaisena osallistujana (.docx)

Kom ihåg att Vänskapskortets användningsfördel gäller vem som helst medhjälpare/vän/syskon/förälder/far- eller morförälder/kompis till den person som har utvecklingsstörning.