Evijärvi

EVIJÄRVEN KUNTOILUKESKUS (GYM)
www.evijarvenkuntoilukeskus.fi
Peltoaho 7, 62510 Evijärvi
Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet till gymmet när den utvecklingsskadade personen betalar sin egen avgift normalt.

JÄRVILAKEUS MEDBORGARINSTITUT
www.jarvilakeus.fi
Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet till kurser och föreläsningar som Järvilakeus Medborgarinstitut ordnar. Anmäl att du har Vänskapskortet.