INSTRUKTIONER FÖR VOLONTÄRER UNDER CORONAVIRUSEPIDEMIN

Vänskapskortsverksamheten uppmanar volontärer att undvika alla träffar med sina utvecklingsstörda vänner under coronavirusepidemin. Vi informerar er så snart som vi får nya råd i situationen.

Man kan förhindra risken att smittas av coronaviruset, precis som andra luftvägsinfektioner. Här är några instruktioner från THL:

Tvätta alltid händerna

  • när du kommer utifrån inomhus
  • innan du lagar mat och innan du äter
  • när du har besökt toaletten eller bytit blöja
  • när du har snutit, hostat eller nyst
  • när du har rört på sammas ställe som någon förkyld person.

Rör inte dina ögon, näsa eller mun innan du har tvättat händerna.

Stoppa mikroberna från att spridas

  • Skydda din mun och näsa med en engångs näsduk när du hostar eller nyser.
  • Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i ärmen på din tröja, inte i händerna.
  • Kasta en använd näsduk omedelbart i sopen.
  • När du går på undersökningar och behandling på vården kan du få ett nässkydd. Skyddet ska användas för att skydda personal och andra patienter från smittande.