Korsnäs

HARRSTRÖM UNGDOMS- OCH HEMBYGDSFÖRENING RF
www.harrstrom.fi
Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet till alla evenemang som arrangeras av föreningen, t.ex. danser. Evenemangen ordnas i UF-lokalen eller Paviljongen. Vännen har också gratis inträde till Kvarnbackens museiområde och till Fiskartorpet.

KORSNÄS 4H
korsnas.fs4h.fi
Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet. Du hittar kurser och aktiviteter på webbsidan.

MOLPE UNGDOMSFÖRENING ENIGHETEN R.F              www.molpe.fi/foreningar/uf/
Sjövägen 298, 66210 Molpe (Korsnäs)
Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet till de evenemang som ordnas av Molpe Uf. Molpe Uf ordnar danser, konserter och revyföreställningar vid Molpe Paviljong. Evenemangen ordnas under våren, sommaren och hösten.